دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , 2011-09-14

عنوان : ( ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها )

نویسندگان: حامد رجبی , مهدی پورافشاری چنار , مرتضی صادقی , علی بولوردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانو ذرات سیلیکا با استفاده از هیدرولیز و کندانسیشن تترا‌ اتوکسی سیلان و به روش سل-ژل ساخته شد. غشاء نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به روش جدایش فازی تهیه شد. برای تست ساختار شناسی غشاء، میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت تراوش‌پذیری و انتخاب‌پذیری این غشاءها محاسبه و با غشاء نامتقارن استات سلولز خالص مقایسه شد. در غشاء استات سلولز/سیلیکای نامتقارن حاوی 20 درصد نانوذرات سیلیکا، انتخاب‌پذیری دی‌اکسیدکربن به نیتروژن در غشاء حاوی 20 درصد نانوذرات سیلیکا نسبت به غشاء خالص 3/92 درصد افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, جداسازی غشائی گاز, غشاء نامتقارن, استات سلولز, نانو ذرات سیلیکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025311,
author = {رجبی, حامد and پورافشاری چنار, مهدی and مرتضی صادقی and بولوردی, علی},
title = {ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها},
booktitle = {دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جداسازی غشائی گاز، غشاء نامتقارن، استات سلولز، نانو ذرات سیلیکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها
%A رجبی, حامد
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A مرتضی صادقی
%A بولوردی, علی
%J دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو
%D 2011

[Download]