علوم و مهندسی جداسازی, دوره (3), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (9-20)

عنوان : ( ترسیم مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی های آمین، غشایی و ترکیبی در شیرین سازی گاز طبیعی )

نویسندگان: محسن حیدری , مهدی پورافشاری چنار , مجید پاکیزه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به جایگاه ایران در ذخایر جهانی گاز و توسعه کشور، شیرین سازی گاز طبیعی دارای اهمیت خاصی می باشد. اغلب گازهای طبیعی شامل آلودگی‌هایی مانند دی‌اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن می‌باشند که این آلودگی‌ها قبل از تحویل گاز طبیعی به خطوط لوله بایستی حذف شوند و به مقدار استاندارد کاهش یابند. توسعه تکنولوژی غشایی در دهه‌های اخیر در جهان، این تکنولوژی را قابل رقابت تر با روش های معمول شیرین سازی کرده است. در این مقاله هدف ارائه مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی‌های آمین، غشاء و هیبرید برای شیرین‌سازی مخلوط‌های گازی حاوی متان، دی‌اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن می باشد. در این مطالعه شبیه سازی واحد آمین با استفاده از نرم افزار Aspen-Hysys انجام شد. همچنین مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم غشایی به روش دقیق و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB صورت گرفت. پیکربندی سیستم غشایی از نوع دومرحله ای با جریان برگشتی در نظر گرفته شد. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف مانند فشار گاز ورودی، فشار جریان تراوش یافته، ترکیب و دبی گاز ورودی بر هزینه سیستم‌های غشایی و آمین بررسی شده است. نتایج نشان داد که برای خوراک CO2/CH4 مرز اقتصادی شامل سه ناحیه آمین، غشایی و ترکیبی است که در دبی های پایین و در تمام محدوده غلظت، واحد غشایی از نظر اقتصادی به صرفه است. برای خوراک CO2/H2S/CH4 مرز اقتصادی شامل دو ناحیه آمین و ترکیبی است که تمام پالایشگاه های گاز کشور در حال حاضر در این نمودار و در ناحیه اقتصادی آمین قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, شیرین سازی گاز, سیستم غشایی, ارزیابی اقتصادی, واحد ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025313,
author = {حیدری, محسن and پورافشاری چنار, مهدی and پاکیزه, مجید},
title = {ترسیم مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی های آمین، غشایی و ترکیبی در شیرین سازی گاز طبیعی},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-3963},
pages = {9--20},
numpages = {11},
keywords = {شیرین سازی گاز، سیستم غشایی، ارزیابی اقتصادی، واحد ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترسیم مرزهای اقتصادی بین تکنولوژی های آمین، غشایی و ترکیبی در شیرین سازی گاز طبیعی
%A حیدری, محسن
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A پاکیزه, مجید
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2011

[Download]