اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , صدیقه بهزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق با مقایسه دو گروه از کشاورزان , دریافت کننده اعتبارات کشاورزی ( 50نفر) وعدم دریافت کننده اعتبار0 50 نفر) به ارزشیابی تاثیرات پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیرات اعتبارات خرد بر توسعه کشاورزی در سطح قابل اطمینانی بوده است.

کلمات کلیدی

, اعتبارات خرد, توسعه کشاورزی , دهستان محمدیه , شهرستان اردکان , استان یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025317,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and بهزادی, صدیقه},
title = {ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اعتبارات خرد- توسعه کشاورزی - دهستان محمدیه - شهرستان اردکان - استان یزد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A بهزادی, صدیقه
%J اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]