همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2011-05-18

عنوان : ( مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی )

نویسندگان: حسین نیک رو , سیدرضا عطارزاده حسینی , دکتر حمید رضا سیما , دکتر محسن نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی

کلمات کلیدی

مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025318,
author = {نیک رو, حسین and عطارزاده حسینی, سیدرضا and دکتر حمید رضا سیما and دکتر محسن نعمتی},
title = {مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی},
booktitle = {همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2011},
location = {آمل, ايران},
keywords = {مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی
%A نیک رو, حسین
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A دکتر حمید رضا سیما
%A دکتر محسن نعمتی
%J همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2011

[Download]