اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( ارزیابی وتحلیل مدیریت اب زیرزمینی در بخش کشاورزی با توجه به هدف پایداری منابع آب (نمونه:شهرستان سرایان) )

نویسندگان: معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج بررسی ها نشان می دهد در منطقه مورد مطالعه مدیریت منابع اب زیرزمینی و توسعه سطح زیر کشت در شهرستان سرایان همبستگی معناداری وجود دارد. واین رابطه به همراه افت سطح ابخان دشت وکاهش آبدعی چاه ها نشان دهندۀ توجه به افزایش سطح زیر کشت وعدم حفاظت از منابع اب در مدیریت اب کشاورزی ناحیه است.

کلمات کلیدی

, مدیریت آب کشاورزی, پایداری اب , تئوری اختیار عاقلانه ونظریه عمل جمعی, دشت سرایان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025319,
author = {سلیمانی, معصومه and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {ارزیابی وتحلیل مدیریت اب زیرزمینی در بخش کشاورزی با توجه به هدف پایداری منابع آب (نمونه:شهرستان سرایان)},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت آب کشاورزی- پایداری اب - تئوری اختیار عاقلانه ونظریه عمل جمعی- دشت سرایان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی وتحلیل مدیریت اب زیرزمینی در بخش کشاورزی با توجه به هدف پایداری منابع آب (نمونه:شهرستان سرایان)
%A سلیمانی, معصومه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]