اولین همایش ملی علم و کاراته , 2011-10-23

عنوان : ( اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوان )

نویسندگان: سمیرا غلامیان , صادق عباسیان سقی , سیدرضا عطارزاده حسینی , وحید عنوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوا

کلمات کلیدی

, اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی, اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025322,
author = {غلامیان, سمیرا and عباسیان سقی, صادق and عطارزاده حسینی, سیدرضا and عنوانی, وحید},
title = {اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوان},
booktitle = {اولین همایش ملی علم و کاراته},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوان
%A غلامیان, سمیرا
%A عباسیان سقی, صادق
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A عنوانی, وحید
%J اولین همایش ملی علم و کاراته
%D 2011

[Download]