اولین همایش ملی علم و کاراته , 2011-10-23

عنوان : ( مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه )

نویسندگان: صادق عباسیان سقی , سمیرا غلامیان , سیدرضا عطارزاده حسینی , داود محسنی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه

کلمات کلیدی

, مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی, اختصاصی و پیش از مسابقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025323,
author = {عباسیان سقی, صادق and غلامیان, سمیرا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and محسنی نیا, داود},
title = {مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه},
booktitle = {اولین همایش ملی علم و کاراته},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه
%A عباسیان سقی, صادق
%A غلامیان, سمیرا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A محسنی نیا, داود
%J اولین همایش ملی علم و کاراته
%D 2011

[Download]