همایش ملی تفریحات سالم , 2011-11-23

عنوان : ( توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی )

نویسندگان: سمیرا غلامیان , سیدرضا عطارزاده حسینی , زهره غلامیان , صادق عباسیان سقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی

کلمات کلیدی

, توصیف نگرش شناختی, عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025325,
author = {غلامیان, سمیرا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and زهره غلامیان and عباسیان سقی, صادق},
title = {توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی},
booktitle = {همایش ملی تفریحات سالم},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی
%A غلامیان, سمیرا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A زهره غلامیان
%A عباسیان سقی, صادق
%J همایش ملی تفریحات سالم
%D 2011

[Download]