ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 1998-05-12

عنوان : ( طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: مهرداد شکوه صارمی , مرتضی نوریان چالی , میرمجتبی میرصالحی , سیدحسین کشمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیلترهای نوری از قطعات پرکاربرد در اپتیک پیشرفته و مخابرات نوری می باشند. طراحی این فیلترها با مشخصات دلخاه معمولا به یک مساله بهینه سازی منجر می شود. از جمله فیلترهای نوری می توان به پرتوشکافهای قطبشی اشاره کرد. کار این نوع فیلترها، جداسازی دو قطبش متعامد p و s از یکدیگر می باشد. از کاربردهای پرتوشکافهای قطبشی، جدا کردن دو قطبش متعامد از یکدیگر و در نتیجه اطلاعات روی آنهامثلا در مخابرات تار نوری می باشد. در این پژوهش، طراحی پرتوشکافهای قطبشی با الگوریتم بهینه سازی ژنتیک انجام شده و نتایج مناسبی هم بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, لایه های نازک, فیلترهای نوری, پرتوشکافهای قطبشی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025357,
author = {شکوه صارمی, مهرداد and نوریان چالی, مرتضی and میرصالحی, میرمجتبی and کشمیری, سیدحسین},
title = {طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {1998},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لایه های نازک، فیلترهای نوری، پرتوشکافهای قطبشی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A شکوه صارمی, مهرداد
%A نوریان چالی, مرتضی
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A کشمیری, سیدحسین
%J ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 1998

[Download]