هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 1999-05-17

عنوان : ( ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه )

نویسندگان: مهرداد شکوه صارمی , سیدحسین کشمیری , میرمجتبی میرصالحی , محمد مهدی باقری محققی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو نوع پرتوشکاف قطبشی چندلایه را با الگوریتم ژنتیک طراحی کرده و سپس بر اساس نتایج نظری، نمونه هایی به صورت تجربی ساخته و مشخصات طیفی آنها را اندازه گیری کرده ایم. در انتها نیز به بررسی عوامل خطا که باعث فاصله گرفتن نتایج نظری و تجربی از یکدیگر شده است، پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, مخابرات نوری, فیلترهای نوری, پرتوشکافهای قطبشی, لایه نشانی در خلاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025358,
author = {شکوه صارمی, مهرداد and کشمیری, سیدحسین and میرصالحی, میرمجتبی and محمد مهدی باقری محققی},
title = {ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مخابرات نوری، فیلترهای نوری، پرتوشکافهای قطبشی، لایه نشانی در خلاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه
%A شکوه صارمی, مهرداد
%A کشمیری, سیدحسین
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A محمد مهدی باقری محققی
%J هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 1999

[Download]