فقه و اصول, دوره (43), شماره (87), سال (2011-12) , صفحات (185-216)

عنوان : ( تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش‌بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر مادۀ 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی‌تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر مادۀ 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی‌شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون‌گذار با اصلاح مادۀ 575 قانون مدنی، امکان پیش‌بینی شرط زیادت سود بدون مقابلۀ آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد

کلمات کلیدی

, شرکت مدنی, شرکت تجاری, سود, زیان, شرط,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025362,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2011},
volume = {43},
number = {87},
month = {December},
issn = {2008-9139},
pages = {185--216},
numpages = {31},
keywords = {شرکت مدنی، شرکت تجاری، سود، زیان، شرط، عقد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2011

[Download]