هزارسال سرایش شاهنامه فردوسی , 2011-12-12

عنوان : ( جیحون شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جیحون شاهنامه

کلمات کلیدی

جیحون شاهنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025409,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {جیحون شاهنامه},
booktitle = {هزارسال سرایش شاهنامه فردوسی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جیحون شاهنامه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جیحون شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J هزارسال سرایش شاهنامه فردوسی
%D 2011

[Download]