پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (366-367)

عنوان : ( معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران )

نویسندگان: محبوبه رحیمی مقبلی , مهدی مدرس اول , David Redei ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات روی سن های خانواده ی Reduviidae در ایران به ویژه استان خراسان رضوی (2 و 3) و سایر کشورهای جهان (1، 4 و 5) بسیار اندک بوده است. در این تحقیق نمونه هایی از چند گونه ی آن از نواحی مختلف استان جمع آور ی شد. سن Holotrichius mesoleucus (Kiritshenko,1914) بین گونه های جمع آوری شده برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه در شهرستان مشهد و در مرداد ماه 1387 از روی یولاف وحشی Avena fatua جمع آوری شد و پس از شناسایی مقدماتی به دکتر دیوید ردی (David Redei) در موزه ی تاریخ طبیعی مجارستان ارسال گردید. حشره ی ماده ی این گونه برای اولین بار در جهان در این بررسی معرفی می شود (باتوجه به اظهارات کتبی دکتر David Redei). این گونه متعلق به زیرخانواده ی Reduviinae است و برخـی از ویژگی هـای مهم آن به شرح زیر مـی باشد. بدن حشره ی کامل به شکل استوانه ای، به رنگ قهوه ای تیره و به طول 6/14 و عرض 9/3 میلی متر است (شکل َA-1). سر تقریبأ باریک و چشم های مرکب درشت و برجسته هستند. قسمت کناری خرطوم به رنگ تیره و قسمت میانی آن روشن است و حداکثر تا پیش ران های پای جلوی امتداد می یابد. در سطح بدن موهای سفید رنگ یافت می شود. شاخک ها چهار حلقه ای و به رنگ زرد روشن هستند. بال ها به بیش از انتهای بدن امتداد می یابند و به رنگ زرد روشن و در قسمت انتهایی آن ها لکه ی قهوه ای تیره وجود دارد. جنس ماده فاقد بال می باشد (شکل B-1). پیش ران پاها ضخیم و برآمده، ران پاها به رنگ تیره و ساق ها روشن هستند. لبه های کناری شکم به رنگ زرد و سیاه و سطح زیری آن سیاه است. شکم در جنس ماده فاقد لبه می باشد. باتوجه به موارد ذکر شده دوشکلی جنسی آشکار بین حشرات نر و ماده مشاهده می شود

کلمات کلیدی

, Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) سن شکارگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025418,
author = {رحیمی مقبلی, محبوبه and مدرس اول, مهدی and David Redei},
title = {معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {November},
issn = {2980-8170},
pages = {366--367},
numpages = {1},
keywords = {Holotrichius mesoleucus; Kiritshenko (Het: Reduviidae) سن شکارگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی سن شکارگر Holotrichius mesoleucus, Kiritshenko (Het: Reduviidae) برای ایران
%A رحیمی مقبلی, محبوبه
%A مدرس اول, مهدی
%A David Redei
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2010

[Download]