همایش علمی پژوهشی کار و کارآفرینی در فرهنگ رضوی , 2011-10-13

عنوان : ( ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان در آیینه قرآن و کلام معصومان (ع) )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون مطالعات زیادی در خصوص کارآفرینی، کارآفرینان، عوامل موفقیت و شکست آنان و سایر بحث های مرتبط با آن انجام گرفته است. اما مطالعه تطبیقی بین ادبیات غربی و اسلامی که مربوط به دانش کارآفرینی باشد کمتر به چشم می خورد و یا در صورت وجود، به صورت بحث های پراکنده و غیر مرتبط با این رشته بوده واین مقایسه به صورت صحیح، منطقی و علمی انجام نشده است. محققین مقاله حاضر برآنند تا با شروع مطالعاتی دنباله دار، کارآفرینی را با ادبیات اسلامی و با مراجعه به آیات و روایات، بومی کرده و زمینه استفاده از این علم کاربردی، که نقش و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد شغل روشن و مبرهن است، را به صورت ملموس تر فراهم نمایند و این مقاله شروع این تحقیقات دنباله دار می باشد. در این مقاله ویژگیهای فردی کارآفرینان به عنوان نقطه شروع، مورد توجه می باشد. در این مقوله ابتدا با طرح ویژگیهای شخصیتی آنان و ادبیات موجود، به صورت دقیق این موارد با آیات و روایات موجود مطابقت داده شده است. در ادبیات کارآفرینی ویژگیهای متعددی برای کارآفرینان متصور است ولی در این مقاله به آنهایی پرداخته شده است که بسیار مصطلح بوده و کراراً مورد تاکید دانشمندان این رشته قرار گرفته اند، ویژگیهایی ازقبیل ریسک پذیری، نیاز به توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی، تحمل ابهام وخلاقیت و نوآوری. برای تمامی این ویژگیها موارد موجود در آیات قرآن و همچنین کلام معصومین علیهم السلام به عنوان مصادیق و شواهد مورد نظر ارایه گردیده است و نشان دهنده این مطلب است که مکتب اسلام نه تنها با این مباحث به اصطلاح به روز و جدید بیگانه نبوده بلکه به طور کامل، روشن و شفاف تر از ادبیات غربی نیز آنها را مطرح می نماید، که بایستی دقیق تر به آن پرداخته شود، و نمونه بارز آن توکل به ذات اقدس حضرت باریتعالی در کنار سایر ویژگیهای فردی است که یک شخص کارآفرین با مسلح شدن به این ابزار قوی قادر به برداشتن موانع بزرگتری نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ویژگیهای شخصیتی, کارآفرینی, ریسک پذیری, نیازبه توفیق طلبی, کنترل درونی, تحمل ابهام, خلاقیت و نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025449,
author = {مهارتی, یعقوب and رستمی, محمدحسن},
title = {ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان در آیینه قرآن و کلام معصومان (ع)},
booktitle = {همایش علمی پژوهشی کار و کارآفرینی در فرهنگ رضوی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویژگیهای شخصیتی، کارآفرینی، ریسک پذیری، نیازبه توفیق طلبی، کنترل درونی، تحمل ابهام، خلاقیت و نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان در آیینه قرآن و کلام معصومان (ع)
%A مهارتی, یعقوب
%A رستمی, محمدحسن
%J همایش علمی پژوهشی کار و کارآفرینی در فرهنگ رضوی
%D 2011

[Download]