همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , نازگل عرفانی قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های عصبی مصنوعی یک ابزار کلی برای بدست آوردن روابط غیر خطی بین ورودی ها و خروجی ها بدون دانستن جزئیات این روابط است. در این مقاله یکی از کاربرد های شبکه عصبی برای سیستم سیال فوق بحرانی با پمپ دی اکسید کربن توسط کنترلر ارائه شده است. در این سیستم سرعت دی اکسید کربن بر اساس مقدار فشار تغییر می کند که مقدار آن در سیستم کنترلر تعیین می شود. سیستم سیال فوق بحرانی برای روغن گیری از هسته انار در دماهای 40 و50 درجه سانتیگراد و در محدوده فشار 200 تا 350 بار تست می گردد. با آموزش نتایج تجربی توسط شبکه عصبی سرعت دی اکسید کربن و میزان روغن گیری از هسته انار و به عبارتی بازده سیستم استخراج، برای فشار 280 بار در دمای 45 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. تغییر یا افزایش بازده ایجاد شده برای رسیدن به درصد (یا حداکثر) استخراج مورد نظر در یک پروسه معین، به عنوان عملکرد سیستم سیال فوق بحرانی، تعریف می شود. نتایج مدلسازی با شبکه عصبی نشان داد که می توان این مدل را تعمیم داده و نتایج آن را برای شرایط غیر از آزمایش نیز به کار برد. چرا که نتایج مدل موافقت خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, شبکه عصبی مصنوعی, کنترلر, سیال فوق بحرانی, انار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025465,
author = {سرگلزائی, جواد and عرفانی قربانی, نازگل},
title = {مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {مدلسازی، شبکه عصبی مصنوعی، کنترلر، سیال فوق بحرانی، انار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی
%A سرگلزائی, جواد
%A عرفانی قربانی, نازگل
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]