تاریخ و فرهنگ, دوره (85), شماره (84), سال (2010-12) , صفحات (51-82)

عنوان : ( تاملاتی تاریخی در باره نهم ربیع )

نویسندگان: مسلم نجفی , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعضی از شیعیان بر این باورند که نهم ربیع‌الاول روز قتل عمر بن‌ خطاب خلیفه دوم به دست ابولؤلؤ ایرانی است. از این رو طی چند سده گذشته در میان شماری از شیعیان مراسمی با عنوان "عیدالزهراء"، " فرحة‌الزهرا"، "عمرکشان" و "غدیر دوم" برگزار می‌شده است که به طور طبیعی موجب ناخشنودی جامعه اهل سنت که اکثریت مسلمانان را در بر می‌گیرند، می‌شده است. این پژوهش در پی دستیابی به پاسخی برای این پرسش است که برگزاری چنین مراسمی تا چه حد مبتنی بر واقعیات تاریخی درباره تاریخ قتل خلیفه دوم و قاتل وی می‌باشد؟ نیز پاسخ به این سؤال که این مراسم چگونه نزد بعضی شیعیان به ویژه در ایران – با محوریت آرامگاه بابا شجاع الدین در کاشان – رواج یافت؟ و این که این مراسم تا چه اندازه می‌تواند وجاهت دینی و شرعی داشته باشد؟ واژگان کلیدی: نهم ربیع، عمر بن خطاب، فیروز ابولؤلؤ، عمرکشان، آرامگاه بابا شجاع‌الدین.

کلمات کلیدی

, نهم ربیع, عمر بن خطاب, فیروز ابولؤلؤ, عمرکشان, آرامگاه بابا شجاع‌الدین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025470,
author = {نجفی, مسلم and وکیلی, هادی},
title = {تاملاتی تاریخی در باره نهم ربیع},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2010},
volume = {85},
number = {84},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۶X},
pages = {51--82},
numpages = {31},
keywords = {نهم ربیع، عمر بن خطاب، فیروز ابولؤلؤ، عمرکشان، آرامگاه بابا شجاع‌الدین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملاتی تاریخی در باره نهم ربیع
%A نجفی, مسلم
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ ۲۲۲۸-۷۰۶X
%D 2010

[Download]