آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها , 2010-12-08

عنوان : ( ارزیابی رابطه میان موفقیت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با موفقیت در گذراندن دوره کارشناسی ارشد: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: مریم معزی , پیمان ابوالبشری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از برگزاری آزمون ورودی در هر مقطعی ارزیابی علمی آزمون شوندگان است.

کلمات کلیدی

, سازمان سنجش, کارشناسی ارشد, تاریخ, دانشگاه فردوسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025474,
author = {معزی, مریم and پیمان ابوالبشری},
title = {ارزیابی رابطه میان موفقیت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با موفقیت در گذراندن دوره کارشناسی ارشد: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی},
booktitle = {آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازمان سنجش،کارشناسی ارشد، تاریخ، دانشگاه فردوسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رابطه میان موفقیت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با موفقیت در گذراندن دوره کارشناسی ارشد: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی
%A معزی, مریم
%A پیمان ابوالبشری
%J آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها
%D 2010

[Download]