آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها , 2010-12-08

عنوان : ( رابطه میان رشته تحصیلی دوره کارشناسی با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ )

نویسندگان: مریم معزی , هادی کدخدا , جلیل قصابی گزکوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمان سنجش همه ساله از طریق برگزاری آزمون ورودی اقدام به گزینش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد، بدون توجه به به رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشجویان، می نماید. ما در این مقاله برآنیم تا میزان موفقیت داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنها تاریخ بوده است را با

کلمات کلیدی

, سازمان سنجش, کارشناسی ارشد, دانشگاه فردوسی, رشته تاریخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025480,
author = {معزی, مریم and کدخدا, هادی and قصابی گزکوه, جلیل},
title = {رابطه میان رشته تحصیلی دوره کارشناسی با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ},
booktitle = {آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازمان سنجش، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، رشته تاریخ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه میان رشته تحصیلی دوره کارشناسی با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ
%A معزی, مریم
%A کدخدا, هادی
%A قصابی گزکوه, جلیل
%J آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها
%D 2010

[Download]