اولین همایش اسیب شناسی خانواده , 2011-12-06

عنوان : ( بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین )

نویسندگان: سکینه عباسی بور ندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , جلیل باباپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پ‍ژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین انجام گرفت نتایج نشان داد که این روش درمانی تاثیر معنی داری بر الگو های ارتباطی ناکارامد زوجین درمانده دارد.

کلمات کلیدی

, زوج درمانی رفتاری تلفیقی , ارتباط , الگو های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025493,
author = {عباسی بور ندرق, سکینه and کیمیایی, سیدعلی and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and جلیل باباپور},
title = {بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین},
booktitle = {اولین همایش اسیب شناسی خانواده},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زوج درمانی رفتاری تلفیقی ; ارتباط ،الگو های ارتباطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین
%A عباسی بور ندرق, سکینه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A جلیل باباپور
%J اولین همایش اسیب شناسی خانواده
%D 2011

[Download]