کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-12) , صفحات (14-24)

عنوان : ( مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسن عاقل , حسین صادقی نامقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop) به عنوان یکی از مهمترین علفهای هرز ایران و دنیا و سومین علف هرز مهم در اروپا مطرح است. کنترل بیولوژیکی علف‏های هرز روشی ایمن، سازگار با محیط زیست و قابل اجرا در مدیریت علفهای هرز در اکوسیستم‏های کشاورزی می‏باشد. در راهکار کنترل بیولوژیک پس از یافتن عامل بیوکنترل مناسب، اولین اقدام ضروری بررسی دامنه میزبانی عامل مورد نظر می‏باشد. تغذیه و رجحان تخمگذاری سوسک لاک پشتی (Cassida rubiginosa) که در مرحله لاروی و حشره بالغ از برگهای گیاه خارلته تغذیه فعالی دارد، در 20 گیاه زراعی به دو روش آزمون غیر انتخابی و آزمون انتخابی چند گزینه‏ای و در 22 گیاه هرز به روش بازدیدهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تخم ریزی و تغذیه حشره عامل بیولوژیک از علفهای هرز تلخه، خارزردو، کنگر وحشی و خارلته به میزان قابل توجه‏ای صورت گرفت. از بین تمام گیاهان زراعی مورد مطالعه، گیاه گلرنگ برای تخم‏ریزی و تغذیه توسط سوسک لاک‏پشتی مورد استفاده قرار گرفت. گیاه آفتابگردان نیز فقط در آزمون غیر انتخابی و در حد کمتر از 5% حجم ساقه اولیه مورد تغذیه قرار گرفت ولی روی آن تخم ریزی مشاهده نگردید. سوسک لاک‏پشتی می تواند بعنوان یک عامل بیولوژیک کلاسیک موثر و مناسب برای کنترل علف هرز خارلته در چمن‏زارها، چراگاه‏ها، مزارع و مراتع پیشنهاد و مورد بررسی‏های بیشتر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, علف هرز, دشمن طبیعی, کنترل بیولوژیک, گیاهخواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025507,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and عاقل, حسن and صادقی نامقی, حسین},
title = {مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense)},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-6824},
pages = {14--24},
numpages = {10},
keywords = {علف هرز، دشمن طبیعی، کنترل بیولوژیک، گیاهخواری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense)
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A عاقل, حسن
%A صادقی نامقی, حسین
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2011

[Download]