علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-4)

عنوان : Process optimization of sesame milk according to Iranian preferences ( بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی )

نویسندگان: محمد حسين جداد , محمدباقر حبیبی نجفی , امیر حسین الهامی , نسیم دیواندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گ

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102553,
author = {محمد حسين جداد and حبیبی نجفی, محمدباقر and امیر حسین الهامی and نسیم دیواندری},
title = {Process optimization of sesame milk according to Iranian preferences},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1029-4791},
keywords = {گ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Process optimization of sesame milk according to Iranian preferences
%A محمد حسين جداد
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A امیر حسین الهامی
%A نسیم دیواندری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]