پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2010-04-21

عنوان : ( لزوم استفاده از بیوگاز در فضاهای روستایی کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) )

نویسندگان: مریم قاسمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن تبیین نقش و اهمیت استفاده از بیوگاز در مناطق روستایی کشور، به امکان سنجی و ارزیابی جنبه های اقتصادی استفاده از آن از نظر کمی و کیفی در مناطق روستایی کوهستانی پرداخته و نهایتاً این سوخت را به عنوان بهترین و بخردانه ترین گزینه در برخی مناطق روستایی و مزارع کشاورزی کشور معرفی می نمائیم. منطقه مورد مطالعه منطبق بر منطقه جغرافیایی شهرستان مشهد است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 دارای 13 دهستان و 413 آبادی دارای سکنه می باشد که از این تعداد 93 سکونتگاه روستایی در مناطق کوهستانی و 177 سکونتگاه در مناطق دشتی شهرستان مستقر می باشند، پس از تقسیم سکونتگاهها به طبقات جمعیتی کوچک، متوسط و بزرگ، ضمن تاکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی در عرصه های مختلف روستایی کشور- خصوصاً عرصه های کوهستانی، در راستای دستیابی به توسعه پایدار، نیز دشواری سوخت رسانی به سکونتگاههای کوهستانی دور دست، استفاده از بیوگاز با توجه به سادگی و هزینه کم در نواحی روستایی کوهستانی - خصوصاً روستاهایی که در طبقات جمعیتی کوچک قرار دارند- پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, مناطق روستایی, بیوگاز, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025536,
author = {قاسمی, مریم},
title = {لزوم استفاده از بیوگاز در فضاهای روستایی کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مناطق روستایی، بیوگاز، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لزوم استفاده از بیوگاز در فضاهای روستایی کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)
%A قاسمی, مریم
%J پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
%D 2010

[Download]