پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی , 2011-11-30

عنوان : ( مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران )

نویسندگان: مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , حسن عاقل , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه شهرنشینی، رواج فرهنگ مصرف گرایی ، افزایش جمعیت و به دنبال آن پیچیده تر شدن زندگی جوامع بشری در قرن جدید، محیط زیست انسانی و طبیعی را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. در سالهای اخیر بشر نسبت به دفع و کاهش پسماند ها با چالش های عمیقی رو به رو شده و با تشکیل اتحادیه های دولتی و موسسات مختلف درصدد رفع این معضل بوده است. در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوط به مدیریت پسماندها و فعالیتهای سازمانها و موسسات مدیریت پسماند و حامی محیط زیست در اتحادیه اروپا و ایران به جایگاه مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانونگذاری اتحادیه اروپا (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان داد که برای پیشگیری و مقابله با پسماند ها در هر مرحله از تولید تا مصرف و اسقاطی شدن محصولات، علاوه بر سیاست حقوقی مطلوب و واقع گرایانه، استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها و ابزارهای غیر حقوقی و تجمع همه امکانات جامعه نیز ضروری می باشد.

کلمات کلیدی

, قوانین اتحادیه اروپا, قوانین ایران, مدیریت پسماند, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025553,
author = {رحیمی کیا, مرتضی and عمادی, باقر and عاقل, حسن and خجسته پور, مهدی},
title = {مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قوانین اتحادیه اروپا، قوانین ایران، مدیریت پسماند، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران
%A رحیمی کیا, مرتضی
%A عمادی, باقر
%A عاقل, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%J پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2011

[Download]