چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار )

نویسندگان: سولماز غریبی , فاطمه جمیل , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025554,
author = {غریبی, سولماز and جمیل, فاطمه and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and دهقانی, حسام},
title = {بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هاپیرگلیسمی، سیکل استروس، اسمیر واژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار
%A غریبی, سولماز
%A جمیل, فاطمه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A دهقانی, حسام
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]