چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار )

نویسندگان: فاطمه جمیل , سولماز غریبی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025555,
author = {جمیل, فاطمه and غریبی, سولماز and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and دهقانی, حسام},
title = {بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیتولوژی اسمیر واژن، هورمونهای تخمدانی، سیکل استروس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار
%A جمیل, فاطمه
%A غریبی, سولماز
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A دهقانی, حسام
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]