چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد )

نویسندگان: مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , رضا فرید حسینی , حمیدرضا اسماعیل پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رر

کلمات کلیدی

, کورتیزول, سیکل جنسی, بزاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025557,
author = {موسوی نژادمقدم, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and رضا فرید حسینی and حمیدرضا اسماعیل پور},
title = {تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کورتیزول، سیکل جنسی، بزاق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد
%A موسوی نژادمقدم, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A رضا فرید حسینی
%A حمیدرضا اسماعیل پور
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]