چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی )

نویسندگان: بتول صناعی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسن رخشنده , ساره عطائی نخعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025558,
author = {صناعی, بتول and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and حسن رخشنده and عطائی نخعی, ساره},
title = {بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گل ساعتی، حاملگی، مغز، حجم بطن طرفی، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی
%A صناعی, بتول
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A حسن رخشنده
%A عطائی نخعی, ساره
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]