فرآوری و تولید مواد غذایی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (43-48)

عنوان : ( تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر )

نویسندگان: سعیدرضا سبحانی پور , محمدحسین عباسپور فرد , حمیدرضا پوررضا , محسن شاکری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق با استفاده از تکنیک پردازش تصویر که روش سریع، دقیق و غیر مخرب است، به طبقه بندی وعیوب سطحی عناب بر اساس ویژگی های سطحی و بافتی این محصول و استاندارد ملی ایران اقدام شده است . برای شناسائی و عیوب سطحی عناب 8ویژگی شکلی و 24 ویژگی بافتی جهت تشخیص چروکیدگی، آفت زدگی و شکستگی و نارس بودن میوه مورد بر رسی قرار گرفت. ویژگی های برتر مشخص شد. علاوه بر این ترکیب چند ویژگی با یکدیگر جهت طبقه بندی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی های بافتی با دقت بسیار بهتری نسبت به ویژگی های شکلی در تشخیص عیوب سطحی عناب مؤثر هستند به طوری که از طریق این ویژگی ها می توان با دقت بیش از96 در صد عناب چروکیده، که به عنوان یک ویژگی منفی در بازاریابی محصول مطرح است را جدا نمود. نتایج نشان داد که این روش برای طبقه بندی و شناسائی ویژگی های سطحی و شناسائی عیوب سطحی عناب ایران مناسب است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: طبقه بندی, عناب, پردازش تصویر, شناسائی ضایعات, چروکیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025590,
author = {سبحانی پور, سعیدرضا and عباسپور فرد, محمدحسین and پوررضا, حمیدرضا and شاکری, محسن},
title = {تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر},
journal = {فرآوری و تولید مواد غذایی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2251-8134},
pages = {43--48},
numpages = {5},
keywords = {واژه های کلیدی: طبقه بندی، عناب، پردازش تصویر، شناسائی ضایعات، چروکیدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر
%A سبحانی پور, سعیدرضا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A پوررضا, حمیدرضا
%A شاکری, محسن
%J فرآوری و تولید مواد غذایی
%@ 2251-8134
%D 2011

[Download]