اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی زهر آگین و سموم جانوری , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران )

نویسندگان: سارا ازغدی , شاهرخ نویدپور , منصور علی آبادیان , امید میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025624,
author = {ازغدی, سارا and شاهرخ نویدپور and علی آبادیان, منصور and میرشمسی کاخکی, امید},
title = {بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران},
booktitle = {اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی زهر آگین و سموم جانوری},
year = {2011},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بیوسیستماتیک عنکبوتیان عقرب فون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران
%A ازغدی, سارا
%A شاهرخ نویدپور
%A علی آبادیان, منصور
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی زهر آگین و سموم جانوری
%D 2011

[Download]