کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia )

نویسندگان: معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی , علی رمضانی , محمد احسان تقوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زغال فعال و اسید اسکوربیک از آنتی اکسیدان های مهم برای کشت گیاهان در محیط این ویترو هستند و اغلب برای بهبود رشد و نمو بکار کمی روند.در این پژوهش باززایی گیاه salvia از طریق القا کالوس در مریستم راسی این گیاه انجام گرفت.نتایج نشان دادند که باززایی تنها در محیط کشت های دارای زغال فعال صورت می گیرد و اسید آسکوربیک تنها در باززایی این گیاه تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, salvia, اسید اسکوربیک و زغال فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025640,
author = {مدرس, معصومه and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی and جواد اصیلی and علی رمضانی and محمد احسان تقوی زاده},
title = {بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {salvia; اسید اسکوربیک و زغال فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia
%A مدرس, معصومه
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%A جواد اصیلی
%A علی رمضانی
%A محمد احسان تقوی زاده
%J کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی
%D 2011

[Download]