کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم )

نویسندگان: آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلنیوم یک عنصر آنتی اکسیدان کمیاب و ضروری برای انسان و جانوران است. اما هنوز ضرورت آن برای گیاهان عالی به اثبات نرسیده است. اگرچه سلنیوم در غلظت های بالا برای گیاهان سمی است اما در سطوح پایین اثرات سودمندی بر گیاه دارد. بررسی ها نشان داده است که تیمار سلنیوم به طور معنی داری میزات ترکیبات فنولی، آنتوسیانین، فلاونوئیدها و آنزیم های آنتی اکسیدانی (مانند کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاگول پراکسیداز) را افزایش می دهد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف سلنیوم بر میزان پتاسیم، سدیم، کلسیم، سلنیوم و پرولین گیاه اسفناج انجام شد. برای این منظور نشاهای اسفناج در محیط کشت هیدروپونیک حاوی غلـظتـ های mgL-1 10،6،4،2،1،0 سلنیت سدیم به مدت 28 روز رشد داده شدند و بافت خشک بخش هوایی و ریشه این گیاهان برای تعیین مقدار عناصر پتاسیم، سدیم، کلسیم و سلنیوم آنالیز شد. در این آزمایش، با افزایش غلظت سلنیوم، مقدار کلسیم و سدیم افزایش یافت در صورتیکه مقدار پتاسیم کاهش نشان داد. افزایش سطح پرولین در گیاهان تیمار شده با سلنیوم به جز در غلظت mgL-1 SeO3-2 2 معنی دار نبود. نتایج نشان داد که افزایش میزان کلسیم نقش مهمی در سم زدایی سلنیت درگیاه دارد. افزایش غلظت سلنیت سدیم، منجر به افزایش سلنیوم موجود در ریشه و بخش هوایی گیاه شد. نتایج حاصل نشان داد که این گیاه قادر به انباشته کردن بیش از mg1000 سلنیوم در 100 گرم وزن خشک خود می باشد و می تواند یک گیاه انباشته کننده سلنیوم به شمار آید.

کلمات کلیدی

, سلنیوم, L. Spinacia oleracea, پرولین, کلسیم, پتاسیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025644,
author = {صفاریزدی, آزاده and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سلنیوم،L. Spinacia oleracea، پرولین، کلسیم، پتاسیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم
%A صفاریزدی, آزاده
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی
%D 2011

[Download]