اخلاق در علوم و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2006-4) , صفحات (67-72)

عنوان : Precautions in usage of grwoth hormone ( هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد )

نویسندگان: منصور مشرقی , معصومه بحرینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هورمون رشد یکی از هورمون های طبیعی است که اختلال در تولید آن خصوصا در اوایل رشد و دوران کودکی منجر به نارسایی هایی در رشد و اندامهای بدن مانند کوتاهی قد می گردد. این هورمون نه تنها می تواند نقایص رشد را برطرف کند بلکه فواید دیگری نیز برای این هورمون مانند افزایش قطر عضلات ، کاهش چین و چروک و غیره نیز ذکر گردیده است. تولید این هورمون بصورت تجاری و بعنوان دارو از قدیم الایام در دستور کار محققین بوده است. هورمون رشد طبیعی اگرچه خاصیت اولیه خود را حفظ نموده و به نظر می رسد که کاربرد موثرتری داشته باشد ولی تولید آن با مشکلاتی روبرو بوده است که می توان به آلودگی آن به پریون و یا دیگر مواد اشاره نمود. با توجه به گسترش روشهای مهندسی ژنتیک امکان تولید آن بروش کلونینگ در باکتری فراهم گردید و هورمون رشد نوترکیب با این روش تولید گریده است . در این مقاله به مسائل اخلاقی خصوصا دو جنبه مهم استفاده از هورمون رشد نوترکیب پرداخته شده است. یکی ساخت میکروارگانیزم مهندسی ژنتیک شده که خود این میکروارگانیزم ممکن است خطراتی را از قبیل آزاد سازی و انتقال ژن در پی داشته است. کاربرد دیگر هورمون رشد نوترکیب در درمان بویژه درمان نقص جسمی یا ذهنی در کودکان است. در این مقاله مسائلی از قبیل تولید آنتی بیوتیک در بدن، غلظت مناسب این هورمون برای درمان تقص، مفهوم کوتاه قدی درکودکان و شرایط صحت استفاده از این دارو مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, هورمون رشد نوترکیب, مسائل اخلاقی, میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده, کوتاهی قد کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102565,
author = {مشرقی, منصور and معصومه بحرینی},
title = {Precautions in usage of grwoth hormone},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2006},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-7634},
pages = {67--72},
numpages = {5},
keywords = {هورمون رشد نوترکیب، مسائل اخلاقی، میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده، کوتاهی قد کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Precautions in usage of grwoth hormone
%A مشرقی, منصور
%A معصومه بحرینی
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2006

[Download]