نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011 , 2011-05-10

عنوان : ( بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، بهینه سازی بالواره نزدیک سطح براساس الگوریتم PSO مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا جریان حول بالواره هایی با ضخامت و انحنایی مختلف به ازای زوایای حمله و فواصل متفاوت از سطح زمین حل شده است که از یک روش عددی بر اساس الگوریتم فشار مبنا و تکنیک SIMPLE برای حل معادلات ناویراستوکس بهره گرفته شده و از مدل توربولانسیSA و اسکیم NVD برای طرح های تفاضلی استفاده شده است. برای نشان دادن صحت روند حل عددی، قسمتی از نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی منتشر شده مقایسه گردیده، که تطابق خوبی را نشان داده و روند شبیه سازی را تایید می نماید. سپس براساس الگوریتم PSO بهینه سازی انجام گرفته و مقطع بهینه برای بالواره ها ارائه شده است. این مقطع به گونه ای است که در تمام شرایط محیطی دارای ماکزیمم بازده است.

کلمات کلیدی

, بالواره, الگوریتمPSO, بهینه سازی, عملکرد آیرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025690,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and پارسانیا, احمد and اسماعیلی, علی},
title = {بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بالواره، الگوریتمPSO، بهینه سازی، عملکرد آیرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پارسانیا, احمد
%A اسماعیلی, علی
%J نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011
%D 2011

[Download]