نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011 , 2011-05-10

عنوان : ( بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب براساس الگوریتم PSO مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا جریان حول هیدروفویل هایی با ضخامت و انحنایی مختلف به ازای زوایای حمله و عمق غوطه وری متفاوت حل شده است که از یک روش عددی بر اساس الگوریتم فشار مبنا و تکنیک SIMPLE برای حل معادلات ناویراستوکس، و از ایده VOF برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا بهره گرفته شده است. از مدل توربولانسی و اسکیم مرتبه دوم بالادست برای طرح های تفاضلی استفاده شده است. برای نشان دادن صحت روند حل عددی، قسمتی از نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی منتشر شده مقایسه، که تطابق خوبی را نشان داده و روند شبیه سازی را تایید می نماید. سپس براساس الگوریتم PSO بهینه سازی انجام گرفته و مقطع بهینه برای هیدروفویل ها ارائه شده است. این مقطع به گونه ای است که در تمام شرایط محیطی دارای ماکزیمم بازده است.

کلمات کلیدی

, هیدروفویل, الگوریتمPSO, بهینه سازی, عملکرد هیدرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025691,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی},
title = {بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {هیدروفویل، الگوریتمPSO، بهینه سازی، عملکرد هیدرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%J نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011
%D 2011

[Download]