بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود )

نویسندگان: اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , مصطفی حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل موثر در تلفات میوه‌ها، آسیب مکانیکی‌ای است که در حلقه تولید تا مصرف ایجاد می‌شود. این آسیب باعث تخریب بافت میوه‌ و در نتیجه فاسد شدن آن می‌شود. در میوه طالبی آسیب‌ها معمولا به صورت لهیدگی بافت داخلی است که در ظاهر قابل تشخیص نبوده و پیش بینی آن به روش تحلیلی سخت بوده و امکان پذیر نمی‌باشد. در تحقیق حاضر تنش‌های وارده بر پوست و گوشت میوه در بارگذاری استاتیکی به روش المان محدود و با نرم افزار آباکوس (Abaqus) مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مدل از طریق مقایسه نتایج مدل سازی با نتایج حاصل از آزمایش فشار میوه کامل انجام شد. نتایج مدل سازی نشان داد که در 20 درصد جابجایی کل با نیروی معادل90N تنش‌های وارده بر گوشت میوه به حد تسلیم رسیده و بافت‌های داخلی میوه گسیخته می‌شوند درحالی که در ظاهر میوه قابل رویت نیست.

کلمات کلیدی

, آسیب مکانیکی, طالبی, روش اجزای محدود, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025698,
author = {سیدآبادی, اسماعیل and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and مصطفی حیدری},
title = {پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود},
booktitle = {بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب مکانیکی، طالبی، روش اجزای محدود، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود
%A سیدآبادی, اسماعیل
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A مصطفی حیدری
%J بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2011

[Download]