فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (43), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (67-79)

عنوان : ( نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر )

نویسندگان: عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غریزه فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است.این مساله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند وغیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه حکومتی و اجتماعی حکومت می طلبد که محتکر را مجبور به عرضه کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

احتکار ـ قاعده تسلیط ـ قاعده لاضرر ـ مصلحت عامه ـ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025725,
author = {بهمن پوری, عبداله and حائری, محمدحسن},
title = {نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر},
journal = {فقه و مبانی حقوق اسلامی},
year = {2011},
volume = {43},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-8744},
pages = {67--79},
numpages = {12},
keywords = {احتکار ـ قاعده تسلیط ـ قاعده لاضرر ـ مصلحت عامه ـ اجحاف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر
%A بهمن پوری, عبداله
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و مبانی حقوق اسلامی
%@ 2008-8744
%D 2011

[Download]