هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2012-02-15

عنوان : ( ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی )

نویسندگان: فرزاد دهقانیان , وحید حبیبی نژاد , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ارائه یک مدل مکانیابی-تخصیص جهت مکان یابی و احداث مراکز خدمات پس از فروش و تخصیص مشتریان به مراکز در حالت چند پریودی (پویا) و با محدودیت بودجه می پردازد. هدف این مدل کمینه کردن مجموع زمانهای ارائه خدمات به مشتریان است. این مدل با توجه به میزان تقاضای هر گروه از مشتریان، هزینه های احداث مراکز خدمات و بودجه اختصاص داده شده برای هر دوره، به تعیین مراکزی که باید احداث شوند، می پردازد و مشخص می کند هر مرکز خدمات، کدام گروه از مشتریان را تحت پوشش قرار می دهد. در این مقاله مدل توسط نرم افزار Lingo با داده ها و پارامترهای واقعی برگرفته شده از یک شرکت تولید کننده کالای بادوام حل شده است. همچنین برای حل مسائل با ابعاد بزرگ، با توجه به عدم کارایی روشهای دقیق در حل مساله، روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک ارائه گردیده است . در انتها برای ارزیابی این الگوریتم با طراحی مسائل تصادفی، نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل توسط نرم افزار Lingo و الگوریتم ژنتیک مقایسه و نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, خدمات پس از فروش, مکانیابی- تخصیص, زنجیره عرضه خدمات, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025733,
author = {دهقانیان, فرزاد and وحید حبیبی نژاد and سالاری, مجید},
title = {ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خدمات پس از فروش، مکانیابی- تخصیص، زنجیره عرضه خدمات، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی
%A دهقانیان, فرزاد
%A وحید حبیبی نژاد
%A سالاری, مجید
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2012

[Download]