پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2011-11-19

عنوان : ( ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری) )

نویسندگان: حمزه میرحاجی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد , سیدمحمد مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت حفاظت از محیط زیست در جوامع امروزی امری است بدیهی، بنابراین اقدام و اجرای هرگونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست دارد. یکی از راه‌های حفظ منابع طبیعی و دست یافتن به توسعه پایدار و به ویژه کشاورزی پایدار، ارزیابی زیست محیطی فرایند تولید محصولات کشاورزی می‌باشد. روش ارزیابی چرخه حیات یک روش مورد قبول برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سراسر چرخه حیات یک محصول می‌باشد. در این مطالعه، از روش ارزیابی چرخه حیات برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی محصول چغندر قند در استان خراسان جنوبی و شرکت سهامی زراعی خضری بهره گرفته شد. اطلاعات به روش مصاحبه با زارعین و مهندسان شرکت سهامی زراعی خضری جمع آوری شد. داده‌های بدست آمده، مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت و نتایج ارزیابی نشان داد که اثر تخلیه منابع آبی بیشتر از اثر تخلیه منابع فسیلی دارای پتانسیل آسیب به محیط زیست می‌باشد و شاخص نهایی زیست محیطی 07/0 و 02/0 به ترتیب برای تخلیه منابع آبی و تخلیه منابع فسیلی بدست آمد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی چرخه حیات, چغندر قند, تخلیه منابع.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025742,
author = {میرحاجی, حمزه and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and مهدوی شهری, سیدمحمد},
title = {ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی چرخه حیات، چغندر قند، تخلیه منابع.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری)
%A میرحاجی, حمزه
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A مهدوی شهری, سیدمحمد
%J پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2011

[Download]