پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی , 2011-11-30

عنوان : ( تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی )

نویسندگان: حسن دروگر , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت خواص مکانیکی محصولات کشاورزی اجازه می دهد که ماشین های مورد نیاز فرآیندهای صنعتی با مشخصات کیفی اصلاح شده طراحی شوند و در نتیجه خسارت کاهش و بهره دهی عملیات افزایش یابد. در تحقیق حاضر برخی خواص مکانیکی دو رقم خربزه خراسان (ارقام قصری و خاتونی) برای سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شده و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین خواص مکانیکی میوه خربزه، آزمون های فشار تک محوری بر روی گوشت میوه و کشش بر روی پوست میوه خربزه انجام شدند. نتایج نشان داد خواص مکانیکی خربزه مانند مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی خربزه خاتونی از خربزه قصری بیشتر است.

کلمات کلیدی

, کاهش ضایعات, خواص مکانیکی, خربزه خاتونی, خربزه قصری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025744,
author = {دروگر, حسن and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and محمد حسین سعیدی راد},
title = {تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاهش ضایعات، خواص مکانیکی، خربزه خاتونی، خربزه قصری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی
%A دروگر, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A محمد حسین سعیدی راد
%J پنجمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2011

[Download]