سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2011-12-27

عنوان : ( بررسی جریان توده های دانه ای در دهانه مخروطی به روش عناصر مجزا )

نویسندگان: حمید اختراعی طوسی , سیدسجاد موسوی , احسان اکرمی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مطالعه جریانهای دانهای نظیر حرکت تودههای شن، سنگ و مواد اولیه خطوط تولید بصورتی مشابه با حرکت سیالات معادلات پیچیدهای باید حل شود. با این وجود بدلیل تفاوت قابل ملاحظه در نوع جریان دانهای و جریان سیالی، نتیجه تحلیل نیز قابل استفاده نمی باشد. مطالعات انجام شده به کمک مدلهای عددی روی مواد دانهای براساس دو اصل متفاوت مکانیک محیط پیوسته و مکانیک محیط گسسته پایهگذاری، برنامه سازی و تدوین میشوند. در مدل های مبتنی بر فرض ماده گسسته رفتار کلی هر سیستم با شبیه سازی رفتار تک تک اجزای تشکیل دهنده آن شبیه سازی میشود. توسعه فن آوری های محاسباتی و کامپیوترهای سریع امکان مطالعه حرکت تودههای دانهای، با ترکیب حرکت هر یک از ذرات را میسر نموده است. در این تحقیق با استفاده از روش عناصر مجزا، تحلیل تخلیه یک مخزن قیفی شکل و بررسی شرایط انسداد در جریان خروجی مورد توجه بوده است. بدین منظور پس از طراحی یک نرم افزار تحلیل عناصر مجزا، فرآیند تخلیه مخزن مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای مورد مطالعه شامل چگالی ذره، ضریب اصطکاک، قطر و شیب دهانه خروجی مخزن میباشند. نمودارهای مختلف که تاثیر مقادیر مختلف پارامترها بر جریان خروجی مخزن را معرفی میکند ارائه گردیده است. ضمن اعتبارسنجی کارایی نرمافزار تدوین شده، نتایج حاصله برای حالات گوناگون مقایسه شده و عوامل موثر بر شرایط انسداد معرفی گردیده است.

کلمات کلیدی

توده های دانه ای عناصر مجزا برخورد آنی و زمانبر مکانیک مواد دانه ای انسداد مخزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025783,
author = {اختراعی طوسی, حمید and موسوی, سیدسجاد and اکرمی نیا, احسان},
title = {بررسی جریان توده های دانه ای در دهانه مخروطی به روش عناصر مجزا},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توده های دانه ای عناصر مجزا برخورد آنی و زمانبر مکانیک مواد دانه ای انسداد مخزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جریان توده های دانه ای در دهانه مخروطی به روش عناصر مجزا
%A اختراعی طوسی, حمید
%A موسوی, سیدسجاد
%A اکرمی نیا, احسان
%J سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
%D 2011

[Download]