سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011 , 2011-12-27

عنوان : ( بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی )

نویسندگان: محمد صادقی اول شهر , فرهاد کلاهان , محسن مرباییان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بهینه سازی دو پارامتر مهم چقرمگی و عرض ناحیه متاثر از حرارت در جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) پرداخته شده است. در این راستا پارامترهای ولتاژ، نرخ تغذیه الکترود، سرعت جوشکاری، نرخ جریان گاز و درصد ترکیب گاز محافظ به عنوان ورودی در نظر گرفته شده اند. آزمایشات بر روی ورق های فولاد 5L-X42، مورد کاربرد در خطوط انتقال گاز و براساس رویکرد تاگوچی (Taguchi)، صورت پذیرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل سازی ریاضی، انواع مدل های خطی، درجه دوم و لگاریتمی بر داده های آزمایشگاهی برازش داده شده است. سپس کیفیت مدل ها با استفاده از آزمون های آماری بررسی گردیده است. در مرحله بعد با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) پارامترهای تاثیرگذار فرآیند مشخص شده اند. در نهایت با استفاده از الگوریتم فراابتکاری تبردید تدریجی (SA) به مسئله بهینه سازی پرداخته شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد بسیار خوب مدل ها و الگوریتم پیشنهادی در بهینه سازی فرآیند جوشکاری می باشد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ, عرض ناحیه متاثر از حرارت, چقرمگی, مدل سازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025801,
author = {صادقی اول شهر, محمد and کلاهان, فرهاد and محسن مرباییان},
title = {بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ- عرض ناحیه متاثر از حرارت- چقرمگی- مدل سازی- الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی
%A صادقی اول شهر, محمد
%A کلاهان, فرهاد
%A محسن مرباییان
%J سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011
%D 2011

[Download]