اندیشه حوزه, دوره (10), شماره (49), سال (2005-2) , صفحات (119-126)

عنوان : ( فرهنگ پرسشگری وپاسخگویی؛لوازم وموانع نظارت جمعی )

نویسندگان: هادی وکیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسشگری وپاسخگویی سطوح مختلف دارد که یک سطح ان در قلمرو سیاست وحکومتداری است.در این مقاله لوازم وموانع این مساله بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, پرسشگری, پاسخگویی, فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025802,
author = {وکیلی, هادی},
title = {فرهنگ پرسشگری وپاسخگویی؛لوازم وموانع نظارت جمعی},
journal = {اندیشه حوزه},
year = {2005},
volume = {10},
number = {49},
month = {February},
issn = {1029-0117},
pages = {119--126},
numpages = {7},
keywords = {پرسشگری;پاسخگویی;فرهنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرهنگ پرسشگری وپاسخگویی؛لوازم وموانع نظارت جمعی
%A وکیلی, هادی
%J اندیشه حوزه
%@ 1029-0117
%D 2005

[Download]