سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( تاثیر کانی­ سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو – شمال کاشمر )

نویسندگان: معصومه طاهری , محمدحسین محمودی قرائی , احمد دادستان , جلیل مهرزاد سلاکجانی , رضا افشاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی روستاهای چلپو و اکبرآباد انجام شده است. به منظور اندازه-گیری کاتیون ها و آنیون های اصلی ده نمونه آب از منابع آبی روستاهای چلپو و اکبرآباد شامل آب چشمه و رودخانه در آبان ماه 1390برداشت شد. پارامترهایی مانند اسیدیته (pH) و دما(T) ، هدایت الکتریکی(EC) در صحرا اندازه-گیری گردید. با توجه به اینکه مقادیر پارامترها در اغلب نمونه ها بالاتر از حد مجاز بود میزان متوسط وزن دار شاخص کیفی آب (AQWI) تعیین شد. مقادیر متوسط شاخص کیفی محاسبه شده برای نمونه های آب، نشانگر کیفیت پایین برای مصرف شرب می باشند. باتوجه به نمودار پایپر تیپ آب منطقه به طور کلی شامل انواع سدیم ـ کربناته و سدیم ـ سولفاته و سدیم ـ کلروره بوده، و با توجه به نمودار سه تایی (Cl-HCO3-SO4) که نشانگر رخداد اختلاط در آب های منطقه است، به احتمال بسیار زیاد کیفیت آب در ارتباط با کانی سازی سیستم هیدروترمال در محدوده ی مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, شاخص کیفی, چلپو, اختلاط آبها, هیدروترمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025812,
author = {طاهری, معصومه and محمودی قرائی, محمدحسین and احمد دادستان and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and رضا افشاری},
title = {تاثیر کانی­ سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو – شمال کاشمر},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، شاخص کیفی، چلپو، اختلاط آبها، هیدروترمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کانی­ سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو – شمال کاشمر
%A طاهری, معصومه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمد دادستان
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A رضا افشاری
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]