سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن )

نویسندگان: ناصر ناصری , محمدحسین محمودی قرائی , صالح اشرفی , محمدتقی بحرینی طوسی , فرزین قائمی , اختای جهانبخش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد معدنی که حاوی مقادیر بالایی از رادیونوکلئیدهای پرتوزا هستند باعث پرتوگیری بشر بصورت طبیعی از زمین می شود. میزان غلظت این رادیونوکلوئیدها و متعاقب آن پرتوزایی ایجاد شده به نوع و خواستگاه ماده معدنی بستگی دارد. زغال سنگ که بعد از نفت، بیشترین سهم را در سبد انرژی جهان داشته می تواند حاوی مقادیر نسبتاً بالایی از این رادیونوکلوئیدها باشد. لذا در این مطالعه پرتوزایی نمونه های زغال سنگی از چند معدن مختلف در ایران از نقطه نظر شاخص های زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور ابتدا در آزمایشگاه اکتیویته هسته های 238U، 232Th و 40Kمربوط به شش نمونه زغال سنگ توسط طیف سنج گاما مورد اندازه گیری قرار گرفت. پس از آن جهت ارزیابی ریسک پذیری دز جذبی هم ارز سالیانه طبق پیوست 4 گزارش UNSCEAR برای هر نمونه محاسبه شد که در محدوده 0.009 mSv-2.3 mSv می باشد.

کلمات کلیدی

, زغال سنگ, ایران, پرتوزایی, هم ارز دز سالیانه, طیف سنجی گاما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025814,
author = {ناصری, ناصر and محمودی قرائی, محمدحسین and صالح اشرفی and محمدتقی بحرینی طوسی and قائمی, فرزین and اختای جهانبخش},
title = {بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن},
booktitle = {سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زغال سنگ، ایران، پرتوزایی، هم ارز دز سالیانه، طیف سنجی گاما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن
%A ناصری, ناصر
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A صالح اشرفی
%A محمدتقی بحرینی طوسی
%A قائمی, فرزین
%A اختای جهانبخش
%J سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]