پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (12), سال (2011-3) , صفحات (25-38)

عنوان : ( ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور )

نویسندگان: محمد غلامپور , مهدی طالب پور , سعید امیر نژاد , سید عماد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر در صدد بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران تربیت بدنی دانشگاهها

کلمات کلیدی

, تعهد سازمانی , رضایت شغلی, مدیران, معاونین , تربیت بدنی دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025833,
author = {محمد غلامپور and طالب پور, مهدی and سعید امیر نژاد and سید عماد حسینی},
title = {ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2011},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {5397-2008},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {تعهد سازمانی ، رضایت شغلی،مدیران، معاونین ، تربیت بدنی دانشگاه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
%A محمد غلامپور
%A طالب پور, مهدی
%A سعید امیر نژاد
%A سید عماد حسینی
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2011

[Download]