دانشور پزشکی, دوره (9), شماره (38), سال (2002-5) , صفحات (45-52)

عنوان : ( بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت )

نویسندگان: مسعود قوامی قنبراباد , مرتضی بهنام رسولی , ایران جهانسوز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت

کلمات کلیدی

, دارواش, کشمشک, دیابت, اسید استواستیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025845,
author = {قوامی قنبراباد, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی and جهانسوز, ایران},
title = {بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2002},
volume = {9},
number = {38},
month = {May},
issn = {1028-3188},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {دارواش، کشمشک، دیابت، اسید استواستیک، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت
%A قوامی قنبراباد, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A جهانسوز, ایران
%J دانشور پزشکی
%@ 1028-3188
%D 2002

[Download]