اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی , 2011-12-28

عنوان : ( توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS )

نویسندگان: دکتر شمس , علی دربان مقدم , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل افزایش ملاحظات زیست محیطی و سعی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، ضرورت توسعه نیروگاه‌های برقابی نمایان شده است. همچنین افزایش سودآوری بواسطه چند منظوره کردن مخازن، تصمیم‌گیران و مدیران را به توسعه یک روش سیستماتیک برای مکانیابی نیروگاه‌های برقابی مخزنی تشویق می‌کند. هدف این مطالعه پیشنهاد کردن یک روش آنالیز مکانی برای پیدا کردن مکان‌هایی با پتانسیل مناسب برای احداث اینگونه نیروگا ه‌ها با استفاده از TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. این روش تاکید به برقرار کردن معیارها و متدولوژی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری در پیدا کردن مکان‌های جایگزین دارد و در نهایت مناسب‌ترین گزینه‌ها از بین مکان‌های جایگزین انتخاب شده و رتبه- بندی می‌شوند. برای اجرای عملی مدل ، ابتدا باید محل‌هایی را برای محور سد در مسیر رودخانه ها انتخاب کرد. براساس شرایط توپوگرافی و میزان رواناب رودخانه در محل سد می‌توان تعدادی از این محورها را به صورت گزینه‌های انتخابی احداث نیروگاه برقابی در نظر گرفت. این گزینه ها براساس معیارهای آب‌بند بودن مخزن، وجود پی مناسب، شرایط هیدرولوژی مناسب، ورود کم رسوبات، عدم ورود آب با کیفیت نامناسب، ارزش پایین اراضی واقع در مخزن، ارتفاع مناسب آب پشت مخزن رتبه بندی می‌گردند. در این تحقیق، به عنوان مطالعه موردی، حوزه کلاس واقع در شمال غرب ایران در نظر گرفته می‌شود. با انجام این تحقیق در منطقه مورد مطالعه اولویت بندی مخازن در نظر گرفته شده تغییر کرده و اهداف جدیدی برای برخی از آن ها تعریف گردید. در نهایت سدهایی که برای احداث نیروگاه برقابی مناسب هستند به ترتیب اولویت معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, نیروگاه برقابی , TOPSIS فازی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, تصمیم‌گیری چند معیاره , مکانیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025868,
author = {دکتر شمس and علی دربان مقدم and شاد, روزبه},
title = {توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیروگاه برقابی ، TOPSIS فازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصمیم‌گیری چند معیاره ، مکانیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS
%A دکتر شمس
%A علی دربان مقدم
%A شاد, روزبه
%J اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی
%D 2011

[Download]