School of Railway Engineering , 2010-12-28

عنوان : ( بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: روزبه شاد , مجتبی شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خصوصیات و نحوه پیاده سازی الگوریتم کوتاهترین مسیر برای شبکه های پیچیده مکانی با چهار روش ساده، هیوریستیک، متا هیوریستیک و موازی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

GIS / الگوریتمهای موازی / الگوریتم دایسترا / الگوریتمهای ژنتیک / کلاستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025869,
author = {شاد, روزبه and مجتبی شهرکی},
title = {بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی},
booktitle = {School of Railway Engineering},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {GIS / الگوریتمهای موازی / الگوریتم دایسترا / الگوریتمهای ژنتیک / کلاستر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A شاد, روزبه
%A مجتبی شهرکی
%J School of Railway Engineering
%D 2010

[Download]