مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر شریفی تهرانی , 2010-12-09

عنوان : ( ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شس

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025884,
author = {کوچکی, علیرضا},
title = {ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی},
booktitle = {مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر شریفی تهرانی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی
%A کوچکی, علیرضا
%J مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر شریفی تهرانی
%D 2010

[Download]