آینه معرفت, دوره (1), شماره (25), سال (2011-3) , صفحات (53-84)

عنوان : ( تطابق ذهن و عین در معرفت شناسی صدرایی و کانتی )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله عینیت یکی از عمیق ترین مسایلی است که همواره ذهن عموم متفکران را متوجه خود ساخته است. دو فیلسوف برجسته اسلامی و غربی، ملاصدرا و کانت، این مسأله را به نحو عمیق تری مورد کنکاش قرار داده اند. این جستار در صدد بیان این موضوع است که مسایل پیرامون معرفت در نظرگاه ملاصدرا تنها بر مبنای اصول هستی شناختی وی ( ذو مراتب بودن هستی و به نحو اخص نفس انسان ) و ابداعات خاصی که بر محوریت اتحاد عاقل ومعقول مبتنی است از قابلیت توجیه بیشتری برخوردار است و در این راستا چگونگی و نتایج بدیع و عمیق این راه حل هستی شناختی و مقایسه آن با راه حل معرفت شناختی کانت را پی می گیرد.

کلمات کلیدی

, عینیت, اتحاد عاقل و معقول, وحدت استعلایی ادراک نفسانی, فعالیت ذهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025887,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {تطابق ذهن و عین در معرفت شناسی صدرایی و کانتی},
journal = {آینه معرفت},
year = {2011},
volume = {1},
number = {25},
month = {March},
issn = {2251-8010},
pages = {53--84},
numpages = {31},
keywords = {عینیت، اتحاد عاقل و معقول، وحدت استعلایی ادراک نفسانی، فعالیت ذهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطابق ذهن و عین در معرفت شناسی صدرایی و کانتی
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2011

[Download]